Ventilatiesysteem D

Ventilatiesysteem D

Ventilatiesysteem DBij ventilatiesysteem D gebeurt alles mechanisch: zowel de toevoer van verse lucht als de afvoer van vervuilde lucht. Dat betekent dat er ook een dubbel kanalennet nodig is: één voor de toevoer met toevoeropeningen in de droge ruimtes en één voor de afvoer in de natte ruimtes.

Het grote voordeel is dat het systeem volledig regelbaar is: je kan een goed evenwicht bereiken tussen toevoer en afvoer. Daarom wordt het ventilatiesysteem D ook wel ‘balansventilatie’ genoemd.

Via een warmtewisselaar kan tot 95% van de warmte welke in de afgevoerde lucht zit gerecupereerd worden om de verse lucht op te warmen alvorens deze in de woning wordt ingeblazen. Hierdoor is geen extra verwarming nodig en kan het risico op tochtverschijnselen vermeden worden, dit is het meest comfortabele systeem omtrent woningventilatie.