Ventilatiesysteem C

Ventilatiesysteem C

Ventilatiesysteem CMet ventilatiesysteem C bedoelen we het toevoeren van lucht op natuurlijke wijze, laten doorstromen via doorstroomopeningen in binnendeuren of -wanden en het mechanisch afvoeren van verontreinigde lucht in de ‘natte ruimtes’.

Concreet wil dit zeggen dat verse lucht doorheen regelbare toevoeropeningen de woning binnenkomt in de ‘droge ruimten’. Voor het afvoeren van de vervuilde lucht maken we bij het ventilatiesysteem C gebruik van een ventilator. Je kan kiezen om één centrale ventilator te voorzien en hier kanalen op aansluiten die in verbinding staan met de afvoerventielen in de ‘natte ruimtes’.